Integritetspolicy

 

Behandling av personuppgifter på Tigfelds Fordon AB

För Tigfelds Fordon AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text och på vår hemsida (https://tigfelds.se/contact).

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

§ 1 Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

§ 2 Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

§ 3 För de behandlingar som sker inom Tigfelds Fordon AB:s verksamhet är Tigfelds Fordon AB personuppgiftsansvarig. (Org.nr 559136-1109, Skallsjö Stommens väg 13 448 32 Floda).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

§ 4 Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

§ 5 Vi använder dina personuppgifter för att kunna behandla din beställning och för att uppfylla de krav som Svensk lagstiftning kräver av oss.

Personuppgiftsbiträden

§ 6 I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

§ 7 Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi kan även behöva dela med oss av relevant information till ett transportbolag om det är nödvändigt för din order.

§ 8 När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

§ 9 Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

§ 10 Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

§ 11 Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Ezra Tigfeld som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

§ 12 Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Senast uppdaterad: 20 november 2019.